R77, 2023-07-20

NOTE: Upzone does not accept paper waivers, please submit electronically.

Användarvillkor Höghöjdsbana

Vid aktivitet hos Upzone gäller följande villkor


Säkerhet

 • I parken ansvarar du för din egen säkerhet genom att följa Upzones regler*
 • Du måste ta del av säkerhetsinstruktionen och följa alla instruktionerna som Upzone personalen ger dig under aktiviteten
 • Du får inte ha lösa föremål med dig uppe i banan (t.ex. mobil, nycklar, plånbok m.m.)
 • Du får inte ha på dig några smycken under aktiviteten (ringar, halsband, klockor, armband, örhängen, piercings eller liknande)*
 • Du får inte ha på dig sandaler eller liknande skor - skorna måste täcka hela foten *

Fysiska och mentala krav

 • Du får inte väga över 120 kg
 • Du får inte vara påverkad av alkohol eller droger
 • För ditt barns säkerhet tillåter vi dig inte att klättra om du är gravid
 • Vi tolererar inte sexuellt, olämpligt eller diskriminerande beteende verbalt eller fysiskt. Skulle detta förekomma har Upzone rätten att avbryta din aktivitet utan möjlighet till återbetalning. 

Har du något medicinskt tillstånd eller tidigare skada som kan påverkas av aktiviteten rekommenderar vi att du pratar med din läkare. Vi vill göra det möjligt så alla kan klättra, men för att kunna fortsätta hålla en hög säkerhetsnivå kan extra anpassningar behövas.

Generellt sett rekommenderar vi:

 • Att en vuxen klättrar med barnen när de är kortare än 145 cm eller under 15 år. 
 • Att du frågar om tips under klättringen om du har tidigare sportskador (framförallt axelskada), samt alltid själv bedömer vilka rörelser du klarar av att göra eller ej.
 • Att du inte deltar om du har nack- eller ryggproblem då dessa kanske påverkas om du ramlar i selen.
 • Att du har med dig dina mediciner om du har t.ex. diabetes, astma, hjärtproblem eller liknande.
 • Om du har epilepsi ska du ha varit anfallsfri senaste året.
 • Om du har en hörselskada ska du klättra med någon personalen enkelt kan kommunicera med då vi kan behöva ropa på er för att ge instruktioner när du klättrar i banan.
 • Om du har funktionsnedsättning så som Downs Syndrom, Autism, eller liknande ska du har med dig någon du känner dig trygg med som kan hjälpa dig i banan.

Klättring kan vara en fysiskt och mentalt krävande aktivitet,
det är alltid upp till dig själv att bedöma vad du klarar av.


Lån av utrustning

 • Du får inte röka när du har på dig utrustningen eller på parkområdet
 • Du får inte gå på toaletten när du har på dig utrustningen, säg till om du vill ha hjälp att ta av den. Se till att personalen kontrollerar att selen sitter korrekt när du tar på den igen.
 • Du ska ta av utrustningen hos personalen vid incheckningen när din klättringstid är över.
 • Om du är oförsiktig, tappar bort, eller medvetet förstör utrustningen blir du ersättningsskyldig. Ersättningen blir 4500 kr per sele och 300 kr per hjälmDeltagarens Information

Detta är endast så att vi kan hjälpa dig på bästa sätt om det behövs under aktiviteten, meddela också personalen på plats innan din aktivitet.
Samtycke för elektronisk signatur Genom att markera denna ruta godkänner du användningen av elektronisk signatur istället för din signatur på papper. Du har rätt att skriva under användarvillkoren på papper om du vill, men genom att skicka in detta dokument avsäger du dig denna rätt. Om du vill skriva under användarvillkoren på papper kan du göra detta vid incheckningen av aktiviteten utan extra kostnad.


Klicka för att signera
Elektronisk Signatur

Antal deltagande barn/minderåriga:

Please select who will be participating:

Första Barnets Information
Klicka för att signera
Målsmans underskrift

This area will be repeated, add fields here.

Andra Barnets Information
Klicka för att signera
Målsmans underskrift

This area will be repeated, add fields here.

Tredje Barnets Information
Klicka för att signera
Målsmans underskrift

This area will be repeated, add fields here.

Fjärde Barnets Information
Klicka för att signera
Målsmans underskrift

This area will be repeated, add fields here.

Femte Barnets Information
Klicka för att signera
Målsmans underskrift

This area will be repeated, add fields here.

Sjätte Barnets Information
Klicka för att signera
Målsmans underskrift

This area will be repeated, add fields here.

Deltagaren's Address

This area will be shown once, add fields here.


*Vid sak- och fömögenhetsskador ansvarar Upzone endast vid grov vårdslöshet från personalens sida. Upzone påtar sig inget ansvar för skador eller olyckshändelser, som uppstår genom att användarvillkoren inte följs eller om deltagaren lämnat felaktiga eller ofullständiga upplysningar i användarvillkoren eller Upzone personalen. Upzone tar inget ansvar för förvarade personliga föremål.